Haber

Hekimlerden Fahrettin Koca’ya 6 talepli çağrı

Türk Tabipler Birliği (TTB) başta olmak üzere yaklaşık yüz meslek örgütü, ‘Meslek bağımsızlığı ve hür meslek hakkı için büyük tabip buluşması’ sloganıyla bugün Kadıköy İskele’de bir ortaya geldi. 81 vilayetten gelen tabipler burada, ‘Mesleki bağımsızlığımızdan ve Özgür meslek hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz’ pankartı açaraktı. Tabipler, Sıhhat Bakanlığı’nın 6 Ekim 2022 tarihinde yaptığı yönetmelik değişiklikleriyle doktorların mesleksel bağımsızlığına ve özgür meslek hakkına bir hücum gerçekleştirdiğini belirterek reaksiyon gösterdi.

‘PATRON SIHHAT BAKANI İSTEMİYORUZ’

Beyaz önlüklerini giyen tabipler, ‘Hekim emeği değersizleştirilemez, özgür meslek hakkı pazarlık konusu olamaz, muayeneme dokunma’ yazılı dövizlerle sık sık ‘Patron Sıhhat Bakanı istemiyoruz’ sloganları attı.

İstanbul Tabip Odası Lideri Nergis Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Bugün büyük bir dayanışma örneği verdik. Burada bulunan herkese İstanbul Tabip Odası ismine başka ayrı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca sıhhat da dönüşüm ismi altında doktorların çalışma şartları ve halkımızın sıhhate erişimi giderek zorlaştı. Tabipler kamu hastanelerinde performans baskısı, özel hastanelerde farklı zahmetler altında çalışmaya zorlandılar. Halkımız kamu hastanelerinde uzun müddet sonrasına verilen beş dakikalık randevular nedeniyle tabibe adeta ulaşamadı” dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında, “Özel hastanelerde ekonomik nedenlerle zorlandı. Sonuçta sıhhatte şiddet ve tabip göçü görülmedik boyutlara ulaştı.2022 yılında 2600 e aşkın yani her altı yeni mezun tabipten birisi yurt dışına gitmek için gereken doküman talebinde bulundu. Hal böyleyken ‘kalanlar’ diyeceğim doktor, yani şiddetten kurtulan ve göç etmeyenler için hangi akla hizmet demiyorum bildiğimiz bir kelamda akıl ‘’başka hangi zahmetleri yaratabilirim’’ diye çırpınıyor adeta. 2010 ve 2019 devirlerinde fiziki şartlar öne sürerek yaptığı baskıyı farklı bir yoldan yine gündeme getiriyor. Geçmişte ve bugün yapılan bu atakların gayesi bir meslek kümesinin bağımsız çalışma hakkını kısıtlamak, elinden almak. Olağan demokratik şartlarda beşerler yeni haklar almak için çalışırlar, bizler ise ne yazık ki elimizden alınan bir hakkı vermemek için gayret ediyoruz. Bundan da gurur duyuyorum duymalıyız. Zira örgütlü, kararlı, gücünü apaydınlık nitelikli gücünden alan bir meslek mensubuyuz. Böylesine birlikte, örgütlü ve dik durduğumuz sürece hiçbir güç bağımsız çalışma hakkımızı kısıtlamaya yürek edemeyecektir. Bu inanç ve inançla hepinize hürmetlerimi sunuyorum” sözlerini kullandı.

‘HEKİMLER HASTA TEDAVİLERİNİ YARIDA KESMEK ZORUNDA KALACAK’

İstanbul Tabip Odası İdare Şurası Üyesi Dr. Güray Kılıç, 6 Ocak’ta yayınlanan direktörlüğe nazaran 7 Ocak 2023 tarihinden itibaren özgür meslek hakkını kullanan tabipler özel sıhhat kuruluşlarıyla kontratları yoksa hastalarının tedavilerini yarıda kesmek zorunda kalacağını söyledi.

Bu kuruluşlarla lakin çok az sayıda doktor kontrat yapabileceğine dikkat çeken Kılıç, şunları söyledi: “Bu nedenle açtığımız davalar ve yapılan etkinlikler üzerine 7 Ocak 2023 tarihinde yönetmelikler tekrar değiştirilmiştir.

Buna nazaran, tüm tabipler için yalnızca bir hastane ile yıllık kontrat yapılması şartı motamot korunmuş olup yalnızca aşikâr şartlarda vilayet sıhhat müdürlüklerinin müsaadesi ile ameliyatların kontrat dışı hastanede yapılabilmesine müsaade verilmiştir. Hala muayenehaneleri olan tabipler ve 60 yaş üstü tabipler için özel hastane ve tıp merkezlerinin toplam takım sayıları üzerinden getirilen kısıtlama olan yüzde 15 lik kota kalkmış üzere gösterilmek istense de hali hazırda muayenehaneleri olanlara branş bazında takımlı tabip sayısı üzerinden getirilen kısıtlamanın devam etmesi nedeniyle, tekrar az sayıda doktor mukavele yapabilecektir. 60 yaş üstü doktorları için branş birtakım kadro kısıtlaması şartı kelam konusu değildir. Yeni muayenehane açacak olan 60 yaş altı doktorlar için ise 6 Ekim Yönetmeliği’ndeki tüm kısıtlamalar motamot devam etmektedir. Mukavele yapabilen azınlık doktor kümesine ise özel hastanelerce ağır şartlar dayatılmakta, adeta kölelik tertibi getirilmektedir. Bu hücum yalnız hür meslek hakkını kullanan tabiplere yönelik değil, tüm doktorlara ve tıp mesleğini tercih eden/edecek olan tıp öğrencilerine de yöneliktir. Asırlardır hekimlik mesleğinin ve tabiplerin en doğal hakkı olan hür meslek hakkı, sıhhat sermayesinin isteği doğrultusunda Sıhhat Bakanlığı eliyle gasp edilmektedir. 7 Ocak 2023 tarihli Yönetmelikler yeni açılacak muayenehaneler istikametinden daha da ağırlaşan düzenlemeler öngörmekle, bu durumu apaçık ortaya koymaktadır. Bilinmesini isteriz ki dün yapılan düzenleme ile hali hazırda muayenehaneleri olan tabipler ve 60 yaş üstü tabiplerin yalnızca bir yerde takım sınırlamasından muaf tutulması ve muhakkak şartlarda birtakım ameliyatların istenilen yerde yapılabilmesine sıhhat müdürlüğünün olay bazında müsaade verilebilecek olması, hak ihlallerini gidermemiştir. Yeniden bilinmesini isteriz ki bu düzenlemeler yalnızca doktorların haklarını değil, birebir vakitte halkımızın ve hastalarımızın özgürce doktorunu ve sıhhat kuruluşunu seçme hakkına yönelik de bir akındır.”

‘HEKİM SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ’

“20 yıldır uygulanan Sıhhatte Dönüşüm Programı temel olarak halkın sıhhat hakkına saldırırken tabiplerin mesleksel bağımsızlığını da amaç almıştır” sözlerini kullanan Dr. Kılıç, “Öncelikle sıhhat sermayesinin çıkarlarını gözeten bu programla ortaya çıkan tablo hem vatandaşlarımız hem de doktorlar için olumsuz sonuçlara yol açmıştır.

Bağımsız olarak çalışan tabiplere yönelik iktidarın bu son saldırısı olan bu yönetmeliklerle milletlerarası sermaye ile bütünleşmiş özel ‘zincir’ hastaneleri ve şimdiden karadelik haline gelmiş kent hastanelerinin sahibi olan müteahhitlerin çıkarları kollanmaktadır. Halbuki kamunun faydasını gözetmesi gereken Sıhhat Bakanlığı, doktorların mesleksel bağımsızlığına ve hür meslek hakkına karşı sıhhat sermayesi güdümünde akın yapmak yerine hastaların ve tabiplerin haklarını korumalıdır. Kendisi de bir özel hastane zincirinin eski sahibi olan Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca’yı 18 Ekim’de Sıhhat Müdürlükleri ve Sıhhat Bakanlığı önünde yaptığımız basın açıklamalarında uyardık, lakin sesimizi duymadı; 27 Aralık’ta eski sahibi olduğu Medipol Hastanesinin önünden uyarmak istedik, lakin bu defa biz tabipler güvenlik güçlerinin ağır baskısına maruz kaldık ve anayasal hakkımız olan basın açıklaması yapmamız engellendi. Bugün burada yer alan Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Heyeti, uzmanlık dernekleri ve öbür dernekler olarak meslektaşlarımızla, çalışanlarımızla, hastalarımızla ve halkımızla birlikte hekimlik mesleğinin ve tüm tabiplerin en temel hakkı olan mesleğin bağımsız icra hakkını ve hastalarımızın doktor seçme özgürlüğünü sonuna kadar savunacağımızı bir kere daha yineliyoruz” dedi.

TALEPLER…

Sağlık Bakanlığı’na Kadıköy’den seslenen taleplerini şöyle sıraladı:

-Hastaların doktorunu ve sıhhat kuruluşunu seçme ve burada tedavi olabilme haklarını kısıtlayan

-Serbest doktorların özel hastanelerde ameliyat ve teşebbüs yapmalarını engelleyen

– Anayasal garanti altındaki haklarımıza ve Rekabet Kanunu’na alışılmamış olan

-Hekimlerin mesleksel bağımsızlığını ve özgür meslek hakkını ellerinden alan

-Sağlık alanında nitelikli iş gücü göçüne sebep olacak olan

-Hiçbir kamu faydası içermediği üzere Anayasa’ya, kanunlara ve hukukun temel unsurlarına de muhalif olan 6 Ekim ve 7 Ocak Yönetmelik değişiklikleri ivedilikle geri çekilmelidir.”

‘HİÇBİR AKIL SÜZGEÇİNDEN GEÇİRİLMEDİ’

Türk Tabipler Birliği Merkez Kurulu İkinci Lider Ali İhsan Ökten, “Bizim üzere bir Sıhhat Bakanı dünyada yoktur. Zira bakan özel hastane zinciri sahibi olup birebir vakitte sıhhat bakanı ve tıpkı vakitte Özel Hastaneler ve Sıhhat Kuruluşları Derneği İdare Konseyinde olan dünyada ki tek örnektir. Bir taraftan özel hastane işvereni olup özel hastanelerin kar etmesi için çalışırken bir taraftan kamu hizmeti veren hastaneleri kamu-özel paydaşlığı altında özele dönüştürmeye çalışmaktadır. Bir taraftan kendi özel hastanesinde bir hasta birebir gün ve en az yarım saat muayene olurken öteki taraftan bakanlığa bağlı hastanelerde hasta vatandaş aylar sonraya 5 dakika muayene olmak için güç randevu almaktadır. Bir taraftan kamudan ayrılan 13 bin tabibe 6-7 bin takım açmakla övünürken başka taraftan özel hastaneler ve tıp merkezleri ortasında doktor takımlarını milyonlarca liraya satışa koyan bir borsa oluşturmuştur. Bir taraftan kamuda bile hastalar istediği tabibi seçme hakkına sahiptir derken, öbür taraftan hastaların özel muayenesi olan tabibe muayene olmasının önünü kesmek için her şeyi yapmıştır. Bir taraftan kamuyu çökertmek için kamu-özel paydaşlığı ve özel hastanelere tüm kapıları açarken, başka taraftan yüzyıllardan beri devam eden tabiplerin özgür meslek hakkını gasp ederek, tabiplerin mesleksel bağımsızlık haklarını ellerinden alarak onları özel hastane işverenlerine ucuz emek gücü yahut kamuya dönmelerini zorlamaktadır.

Hukuk kuralları, bir gereksinimi karşılamak için düzenlenir. Yönetimin bir düzenlemeyi yapma hedefinin anlaşılır, makul ve ölçülü olması beklenir. Hiçbir akıl süzgecinden geçirilmeden yayınlanan bu yönetmeliğin, doktorların özgür meslek hakkını ortadan kaldırmak maksadıyla yapıldığı çok açıktır” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir