Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı’na 7 bin 500 kontratlı uzman erbaş alımına dair ilan Resmî Gazete’de yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığı’na 7 bin 500 kontratlı uzman erbaş alınacağı duyuruldu. Duyurunun akabinde Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Pekala, Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu ne vakit, müracaat koşulları neler?

Resmî Gazete’de yayımlanan duyuruya nazaran, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 kontratlı uzman erbaş temin edilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu ne vakit yapılacak?

Uzman erbaş alımı müracaatları, 12-26 Eylül tarihleri ortasında internet üzerinden yapılacak. 

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru koşulları neler?

2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığına Kontratlı Jandarma Uzman Erbaş Teminine yönelik müracaat kılavuzu yayımlandı.

”a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Müracaat yapacak adaylarda mezuniyet kaidesi ile ilgili olarak;
Jandarma branşından müracaat yapacak adaylarda en az ortaöğretim(lise) mezuniyeti şartı

aranmakta olup, jandarma branşına ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans kısımlarının tamamı müracaat yapabileceklerdir. Öteki branşlar için Tablo (2-5)’te belirtilen eğitim düzeyinden mezun olma kaidesi ile belirlenen kısımlar ve belirtilen nitelikler aranacaktır.

İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleksel nitelikli (lojistik branşlı) branşlara müracaat yapacak adaylardan Tablo-5’te belirtilen niteliklere ve istenilen evraklara sahip olma kaidesi aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran müracaat yapılan yılın Ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2022) prestijiyle yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) – 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri ortasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma kaidesi aranmamaktadır. Lakin, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, kontratlı erbaş ve er olarak vazife yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-6’daki nitelik dokümanından 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin birinci günü (12 Eylül 2022) itibariyle, (27) yaşını bitirmemiş ve terhisinin üzerinden beş yıldan fazla mühlet geçmemiş olmak (12 Eylül 2017 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Kontratlı erbaş ve erlerden EN AZ ÜÇ (3) YIL misyon yapmış, müteakip mukavele mühletleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran müracaat yapılan yılın Ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2022) tarihi prestijiyle yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2003 (dahil)- 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri ortasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik evrakı almış olmak,

g. Kontratlı erbaş ve er olarak hala vazife yapanların, müracaatın birinci günü olan 12 Eylül 2022 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip devir için kontrat imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken birinci kontrat tarihi, mukavele bitiş tarihi ve yeni kontrat tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin mukaveleleri zaten son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine direkt katılmak zorundadır.

Üç (3) yılını doldurmuş, fakat müteakip periyot için kontratını yenilemeyenlerin müracaatları başka adaylar ile birlikte tıpkı kaidelerde (27 yaş ve öteki şartlar) kabul edilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı mukavelesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

ğ. Seçme imtihanlarını muvaffakiyet ile geçmek, Sıhhat Bakanlığı tarafından sıhhat şurası raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23’üncü hususu kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen asıllar çerçevesinde (Komando sıhhat yeteneklerini karşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sıhhat şurası raporu almış olmak (Uzman erbaş olamaz/Komando olamaz kararlı sıhhat heyeti raporları kabul edilmeyecektir.)

h. En az 167 cm ve en fazla 210 cm uzunluğunda olmak şartıyla, kilosu Tablo-7’de boy-kilo tablosunda oranları belirtilen bedeller içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, tartı ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

ı. Sıhhat Yönetmeliği kararları nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; rastgele bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış yahut çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

i. J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzman jandarma yahut uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, (Yukarıdaki konularda yanlış yahut eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların süreçleri temin faaliyetinin hangi evresinde olursa olsun sonlandırılacaktır.)

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların hala ikamet ettiği aktüel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse yahut affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen hatalar ile kolay ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, palavra yere tanıklık, palavra yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, bayan yahut erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri alışılmış mukarenet, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut onur ve haysiyeti kırıcı hatalar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma cürümleri ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat, isyan hatalarından ötürü veyahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci hususunda yazılı cürümlerden mahkûm olmamak,

l. Taksirli kabahatler hariç olmak üzere öteki kabahatlerden otuz (30) günden daha fazla vadeli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

m.Taksirli kabahatler nedeniyle altı (6) ay yahut daha fazla mühlet ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

n. Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren yahut askerliğin erdem ve haysiyeti ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunmamak, tavır ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememek,

o. Beden yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında hal bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren etek ile görünen bedenin rastgele bir yerinde dövme bulunmamak, kendine ziyan verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),

ö. Lisanında pelteklik, tutukluk ve kekemelik üzere konuşma özrü bulunmamak,

p. Tablo (1-5)’te kontenjanları ve kısımları belirtilen branşlara ait olarak karşılarında belirtilen niteliklerden en az birine sahip olmak.”

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort
gaziantep escort
gaziantep escort bayan
gaziantep rus escort